ЦЕНИ

Консултация

Цена на консултация и преглед с ехографски доплеров апарат от български съдов специалист ангиолог

60 лв

Лечение първи крак

Цената за лечение със склеротерапия под ултразвуков контрол (UGS) на първи крак от д-р Яир Галили – консултация, преглед, манипулация и последващи контролни прегледи

2100 лв

Лечение втори крак

Цената за лечение със склеротерапия под ултразвуков контрол (UGS) на втори крак при същия пациент – консултация, преглед, манипулация и последващи контролни прегледи

1000 лв

Последваща манипулация

Цена на последваща манипулация (при необходимост)

500 лв